Η ενημερωμένη έκδοση, της έρευνας «Το Ψηφιακό Αποτύπωμα των Ελληνικών Οινοποιείων», για το χρονικό διάστημα 28/6/2020 έως 5/7/2021, είναι διαθέσιμη.

Από αυτή την εβδομάδα, η εβδομαδιαία έρευνα, για περισσότερα από 370 Ελληνικά οινοποιεία, είναι αποκλειστικά διαθέσιμη στην πλατφόρμα Oensights που εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες πληροφορίες και λειτουργίες!

Μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε πρόσβαση στην ολοκληρωμένη έρευνα ΔΩΡΕΑΝ, με μια απλή εγγραφή στο www.oensights.com