Το ψηφιακό αποτύπωμα των Ελληνικών Οινοποιείων

“Το ψηφιακό αποτύπωμα των ελληνικών οινοποιείων” αποτελεί μία προσπάθεια της Marquelink να καταγράφει, να μελετάει και να αναλύει, σε εβδομαδιαία βάση, την ψηφιακή παρουσία των ελληνικών οινοποιείων. Πρόκειται για μία συνεχιζόμενη διαδικασία καθώς τα στοιχεία που εξετάζονται είναι δυναμικά και συνεχώς μεταβαλλόμενα.

Με την εγγραφή σας θα έχετε ΔΩΡΕΑΝ κάθε εβδομάδα στο email σας τα ενημερωμένα στοιχεία της έρευνας καθώς και περισσότερες ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τον κλάδο της οινοποιίας…

image
image
image

Εγγραφή

Το ψηφιακό αποτύπωμα των Ελληνικών οινοποιείων κάθε εβδομάδα στο email σας!